SLU-nyhet

Kunskap om regional skogsanvändning

Publicerad: 03 juni 2019

Arbetet med regionala skogsprogram sattes i gång på flera håll i landet under 2018. SLU fick i uppdrag att stödja fem av de nordliga länen med kunskapsunderlag rörande skogens tillstånd och nyttjande.

Petter Axelsson, forskare vid SLU, genomförde kunskapssammanställningen i samråd med representanter för Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i de fem länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Dalarna.

- Vi har bra med officiell statistik kring skogsbruk, medan det saknas data för andra näringar som till exempel bärindustrin och turism. Det saknas bra siffror på hur viktig skogen är för turismen, säger Petter Axelsson.

En del spännande olikheter tonar fram i rapporten som publicerades i mars 2019.

- Västernorrland har till exempel en högre andel åbor än Norrbotten och Västerbotten, konstaterar Petter Axelsson. Man kan gissa att det har både geografiska och historiska förklaringar. Andelen avsatt natur skiljer sig också mellan länen – där är det Norrbotten som står för en stor andel.

Kunskapsunderlaget kommer förhoppningsvis att komma till nytta i de regionala dialog- och samverkansprocesser som sker länsvis och fortsätter under 2019.

Materialet inkluderar statistik från Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsens databaser samt Skogliga konsekvensanalyser (SKA-15), SMHI, Statistiska centralbyrån (SCB) och Sametinget med flera.

Sidansvarig: andrus.kangro@slu.se