SLU-nyhet

Kan jägarnas viltkameror vara ett varningssystem för invasiva främmande viltarter?

Publicerad: 19 juni 2019

Inom ett forskningsförsök släpps nu några få sändarförsedda mårdhundar ut i södra och mellersta Sverige. Försöket ska visa om, och i så fall hur snabbt, en invasiv främmande viltart skulle upptäckas av jägarnas viltkameror. Svenska Jägareförbundet, SLU och Naturvårdsverket arbetar tillsammans för att stoppa spridningen av mårdhund. Det är en främmande art som kan ställa till med problem i vår natur.

Mårdhunden är framförallt ett hot mot markhäckande fåglar. Den har sitt ursprung i Asien och introducerades i de europeiska delarna av Sovjetunionen 1929-1955 för att öka tillgången på pälsvilt. Idag är arten etablerad i Finland och därifrån vandrar djur in till norra Sverige.

För att stoppa mårdhundarna driver Svenska Jägareförbundet Mårdhundsprojektet på uppdrag av Naturvårdsverket. SLU är vetenskaplig part.

Sydligaste fyndet hittills  i Västernorrland

Projektet tar årligen emot hundratals tips och observationer om misstänkta mårdhundar i Syd- och Mellansverige. Men hittills är det sydligaste fyndet från Mjällom i Västernorrlands län. I Västerbotten har ett 20-tal djur dokumenterats men den absoluta majoriteten av de flera hundratals djur som projektet har avlivat har hittats i Norrbotten och då främst i Tornedalsområdet.

Det kanske kan verka konstigt att släppa ut ett oönskat rovdjur men djuren är steriliserade och behandlade mot sjukdomar och parasiter. De flesta markhäckande fåglar har nu kläckt sina ägg och ungarna har lämnat sina bon. De fåtal djuren utgör allså inget hot mot biologisk mångfald. Dessutom kommer djuren att flyttas om de går in i känsliga områden.

Använda jägarnas viltkameror?

Jägare har satt upp ca 100 000 vitkameror i naturen framförallt för att underlätta jakt på vildsvin. Frågan är om dessa också kan användas för att upptäcka mårdhundar och andra främmande invasiva viltarter. Det är troligt men försöket ska ta reda på om det stämmer.

– Om det nu visar sig att alla eller de flesta av de utsläppta djuren fastnar på bild och rapporteras in kan vi känna oss ganska trygga i att ett nyinkommet vilt djur skulle upptäckas snabbt. Det skulle också innebära att vi faktiskt redan har ett väl fungerande varningssystem för invasiva främmande viltarter. Om det istället visar sig att inga av djuren blir upptäckta måste vi fundera på hur det eventuellt går att förbättra systemet, eller helt tänka nytt för att vara förberedda, säger Fredrik Dahl, forskare på SLU.

Jägare - skicka era bilder!

Det är viktigt att alla jägare skickar viltkamerabilder med misstänkta mårdhundar till tipsaframmandearter@jagareforbundet.se . P-A Åhlen som leder projektet på Svenska Jägareförbundet tror att intresset från jägarkåren är stort.

–  Cirka 100 viltkamerabilder skickas årligen till oss på projektet med frågan, är det en mårdhund jag fångat på bild? Oftast rör det sig om grävlingar i konstiga vinklar, ”vildvuxna” tamkatter och rävar med ovanligt färgmönster, säger han. 


Kontaktinformation

Fredrik Dahl
Forskare på institutionen för ekologi
070-3230904, fredrik.dahl@slu.se