SLU-nyhet

Seminarium om modellering av naturlig skadedjursbekämpning

Publicerad: 03 juni 2019
ladybird.png

Lunds universitet och Göteborgs universitet arrangerar ett seminarium i Lund den 17 juni i nätverket BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate). Mattias Jonsson från CBC är en av talarna och kommer att prata om redundans och klimatresiliens inom biologisk bekämpning.

Att förutse, hantera och optimera tillhandahållandet av biologiska mångdatorstyrda ekosystemtjänster i odlingsmarker är en kritisk del av hållbar miljöledning.

Ökade skördeförluster orsakade av skadedjur, orsakade av direkta och indirekta effekter av klimatförändringen, kommer antagligen försvåra vår produktion mat, foder och fiber. Effektiviteten av biologisk bekämpning men hjälp av naturliga diender är fortfarande svår att förutsäga på större skala. Därför arrangeras ett seminarium där kunskapen kring detta samanställs.

Läs mer och anmäl dig till seminariet här.


Kontaktinformation

mattias.jonsson@slu.se, 018 - 67 24 50

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se