SLU-nyhet

Ny skoglig statistik över skyddad skog

Publicerad: 27 juni 2019
Omslag till rapport Statistik om formellt skyddad  skogsmark, frivilliga avsättningar,  hänsynsytor samt improduktiv skogsmark.

I dag publicerar SCB samlad officiell statistik över skyddad skog i Sverige. SLU har bland annat bidragit med statistik om den improduktiva skogsmarken.

Statistiken, som bland annat baseras på satellitbildstolkningar och analyser av geografiska data, kommer i fortsättningen att presenteras årligen. SLU, som är statistikansvarig myndighet för stora delar av den officiella statistiken avseende skogsmark, har medverkat i arbetet med att ta fram statistiken och bidragit med data från Riksskogstaxeringen avseende den improduktiva skogsmarken. Improduktiv skogsmark är skogsmark som i genomsnitt producerar mindre än en kubikmeter virke per hektar och år.

– Uppdraget har varit att ge en samlad bild av den skogsmark som av olika anledningar inte används för virkesproduktion, säger Jonas Fridman, programchef för SLU Riksskogstaxeringen.

Statistiken delas in i arealer av formellt skyddad skog, skogsägares frivilliga avsättningar, hänsynsytor som lämnas vid föryngringsavverkning samt improduktiv skogsmark.

Arbetet har skett i samarbete med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statistiska centralbyrån (SCB). Den officiella statistiken publiceras av SCB. Redovisningen ingår i ett regeringsuppdrag att inom ramen för det nationella skogsprogrammet utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark.


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Programchef
Riksskogstaxeringen, SLU
jonas.fridman@slu.se,
090-786 8473, 070-6784052

Sidansvarig: ulla.ahlgren@slu.se