SLU-nyhet

”Gör bränsle och mat av uppfångad koldioxid”

Publicerad: 08 juli 2019

Att regeringen satsar 100 miljoner på forskning om att fånga upp koldioxid är glädjande, men man missar möjligheter genom att begränsa ambitionen till att endast lagra koldioxiden. Det finns nämligen spännande processer för tillverkning av bränsle och mat från koldioxid, skriver docent Tomas Linder, SLU i en debattartikel i SvD.

”Redan med den teknologi som existerar i dag så kan vi producera ätliga mikroorganismer från koldioxid som fångats upp med hjälp av direct air capture på en yta som är i storleksordningen tusen gånger mindre än vad som behövs för att odla motsvarande mängd sojabönor”, skriver Linder bl a.

”En sådan process har ytterligare fördelar eftersom den inte är beroende av solljus, odlingsbar mark eller lokala klimatförhållanden, vilket gör det teoretiskt möjligt att producera mat och djurfoder var som helst på jordklotet. Miljöbesparingarna kommer i slutändan att avgöras av vilka energikällor som används inom sådana processer samt vilken effektivitet processerna kan uppnå. Därför behöver vi nu initiativ från regeringen och forskningsråden för att utvärdera existerande processer med avseende på kostnader och miljöpåverkan samt forskningsanslag för ytterligare utveckling och effektivisering av dessa teknologier”, avslutar Linder artikeln.

https://www.svd.se/gor-bransle-och-mat-av-uppfangad-koldioxid 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se