SLU-nyhet

Ny prefekt vid Vatten och miljö

Publicerad: 01 juli 2019
Lars Sonesten, SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Lars Sonesten har blivit utsedd till ny prefekt vid institutionen för vatten och miljö.

Efter dryga tio år avslutade Willem Goedkoop sitt uppdrag som prefekt vid årsskiftet. Under våren har Lars Sonesten varit tillförordnad prefekt och 1 juli tillträder han som ordinarie prefekt vid institutionen.

Lars Sonesten har disputerat i limnologi och har i många år arbetat med miljöanalys. Hans arbetsuppgifter omfattar bl.a. sammanställningar av belastningen av näringsämnen och andra ämnen på havet, datavärdskapet för sjöar och vattendrag samt internationella uppdrag inom bl.a. Helcom och Ospar.

Prefekter vid SLU utses för tre år och Lars Sonesten är därmed utsedd som prefekt för perioden 1 juli 2019 – 30 juni 2022. Lars Sonesten har utsett Stina Drakare till ställföreträdande prefekt.

Sidansvarig: elin.widen@slu.se