SLU-nyhet

Restaurerar regnskog på Borneo

Publicerad: 10 juni 2019

Jordens regnskogar är omistliga ekosystem. Hör SLU-forskaren Ulrik Ilstedt berätta om projektet "Så ett frö" och restaureringen av regnskogar på Borneo.

Ulrik Ilstedt är forskare inom skogsbruk och markanvändning vid institutionen för skogens ekologi och skötsel. Hans forskning handlar främst om hur träd kan användas för att förbättra levnadsvillkoren för människor i tropiska områden.

I ett radioinslag i Vetandets värld intervjuas Ulrik och doktoranden Arvid Lindh vid samma institution om hur SLU:s forskning bidrar till att återskapa denna hotade miljö.


Kontaktinformation