SLU-nyhet

”Säkra framtidens dricksvatten”

Publicerad: 06 juli 2019

”Sverige har ett välutvecklat system för att övervaka halterna av det trettiotal organiska kemiska ämnen (eller grupper av ämnen) där Livsmedelsverket satt upp gränsvärden. För kemiska ämnen som vi redan vet utgör en fara för människors hälsa och som kan förorena dricksvatten så är detta ett välfungerande system.”

Det skriver SLU-forskarna Johan Lundqvist och Agneta Oskarson i en debattartikel i Upsala Nya Tidning.

 

”Men det kontrollsystem som myndigheter och dricksvattenproducenter använder måste konstrueras på ett sätt så att de kan upptäcka faran om det en dag finns hälsofarligt höga halter av ett kemiskt ämne i den stora höstack av kända och okända ämnen som finns i vårt dricksvatten”, skriver de och uppmanar:

”… beslutsfattare, myndigheter och dricksvattenproducenter att modernisera kvalitetskraven för dricksvatten och utnyttja de vetenskapliga landvinningar som gjorts inom toxikologins område de senaste åren.

Med ett kvalitetssystem som kombinerar dagens gränsvärden för kända hälsofarliga ämnen med effektbaserade gränsvärden för okända kemiska ämnen och cocktaileffekter kan dricksvattenproducenterna fortsätta leverera dricksvatten av hög kvalitet och utan hälsofarliga kemiska föroreningar även i framtiden”, avslutar de sitt inlägg.

https://www.unt.se/asikt/debatt/sakra-framtidens-dricksvatten-5351605.aspx


Kontaktinformation