SLU-nyhet

Östersjöns blåstång är känslig för skillnader i salthalt

Publicerad: 22 augusti 2019

I framtiden kommer Östersjöns vatten troligen att bli allt mindre salt vilket kan ha skadliga effekter på blåstången. En studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Ecology and Evolution visar att det finns stora geografiska skillnader i tångens egenskaper, och att egenskaperna framförallt påverkas av skillnader i salthalt. Eftersom blåstången är en nyckelart i Östersjön kan förändringar hos den få stora effekter på hela ekosystemet och påverka alla de arter som lever i och av tången.

I artikeln "Geographic variation in fitness‐related traits of the bladderwrack Fucus vesiculosus along the Baltic Sea‐North Sea salinity gradient" beskriver Patrik Kraufvelin, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) och hans internationella kolleger variationsmönster i blåstångens, Fucus vesiculosus, biologiska egenskaper längs salthaltsgradienten, men också längs andra miljögradienter, i Östersjön. De visar också vilken betydelse detta kan ha för blåstångens förmåga att klara förändrade miljöförhållanden. Studien fokuserar särskilt på variationer i blåstångens morfologi (form och egenskaper) och biokemi.

Bland de miljöfaktorer som undersökts har salthalten störst effekter på blåstångens egenskaper. En minskad salthalt österut och norrut i Östersjön leder till att algen har mindre thallus (bål), färre fotosyntetiska pigment och en lägre mängd energilagrande substanser. Skillnaden i salthalt påverkar också tångens interaktioner med både växtätare och påväxtarter.

Studiens resultat tyder på att de allt lägre salthalter som förutspås i framtidens Östersjön kommer att få skadliga effekter på blåstången, och då framförallt i de områden där den redan nu lever på gränsen för vad den klarar (till exempel vid låga salthalter). Därmed kan också grundläggande ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster som primärproduktion och habitat- och födotillgång för associerade organismer vara hotade.

Länk till artikeln: "Geographic variation in fitness‐related traits of the bladderwrack Fucus vesiculosus along the Baltic Sea‐North Sea salinity gradient"


Kontaktinformation

Patrik Kraufvelin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
patrik.kraufvelin@slu.se, 010-478 41 75