SLU-nyhet

Linnépriset till Alexander Feckler

Publicerad: 09 september 2019

Fil. dr Alexander Feckler vid institutionen för vatten och miljö har fått 2019 års Linnépris för sin doktorsavhandling om hur svampar, bakterier och små ryggradslösa djur som lever i vattendrag påverkas av bekämpningsmedel som vi använder inom jordbruket.

Linnépriset delas årligen ut av Kungliga Vetenskaps-societeten i Uppsala och är dess äldsta pris, instiftat genom en donation av Carl von Linnés änka 1803. Prisceremonin ägde rum i Universitetshuset den 3 september 2019.

Läs en nyhetsartikel om Alexander Fecklers avhandling: Svampmedel påverkar nedbrytning i vattendrag

Alexander Feckler fick också nyligen ta emot en utmärkelse – Exceptional Paper award – från den vetenskapliga tidskriften Environmental Toxicology and Chemistry, för sin artikel When significance becomes insignificant: Effect sizes and their uncertainties in Bayesian and frequentist frameworks as an alternative approach when analyzing ecotoxicological data.

Läs mer: ET&C Best Paper of 2018.

Man som tar emot pris. Foto.
Alexander Feckler vid prisceremonin. Foto: Jenny Kreuger.

Kontaktinformation

Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se