SLU-nyhet

Linnépriset till Alexander Feckler

Publicerad: 09 september 2019
Alex Feckler 300x300.jpg

Fil. dr Alexander Feckler vid institutionen för vatten och miljö har fått 2019 års Linnépris för sin doktorsavhandling om hur svampar, bakterier och små ryggradslösa djur som lever i vattendrag påverkas av bekämpningsmedel som vi använder inom jordbruket.

Linnépriset delas årligen ut av Kungliga Vetenskaps-societeten i Uppsala och är dess äldsta pris, instiftat genom en donation av Carl von Linnés änka 1803. Prisceremonin ägde rum i Universitetshuset den 3 september 2019.

Läs en nyhetsartikel om Alexander Fecklers avhandling: Svampmedel påverkar nedbrytning i vattendrag

Alexander Feckler fick också nyligen ta emot en utmärkelse – Exceptional Paper award – från den vetenskapliga tidskriften Environmental Toxicology and Chemistry, för sin artikel When significance becomes insignificant: Effect sizes and their uncertainties in Bayesian and frequentist frameworks as an alternative approach when analyzing ecotoxicological data.

Läs mer: ET&C Best Paper of 2018.

Alex Feckler award ceremony.jpg
Alexander Feckler vid prisceremonin. Foto: Jenny Kreuger.
Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se