SLU-nyhet

Grankloner i svenskt skogsbruk – förökning med somatisk embryogenes?

Publicerad: 07 januari 2020

Är klonade granplantor framtiden för svensk skog? Läs mer om metoden somatisk embryogenes i ett nytt nummer av Fakta Skog.

Skogsplantor behöver anpassas till väntade förändringar i miljöförhållanden och skogsanvändning. Rotade sticklingar har på nytt blivit intressanta för att massföröka unga granplantor. Dessutom har en ny metod utvecklats för att massproducera skogsplantor, somatisk embryogenes. Den innebär att man massproducerar embryon från vanliga frön. Man får embryovävnaden från dessa sexuellt förökade frön att föröka sig i laboratoriet och mogna till nya embryon. Dessa gror i ett lämpligt substrat och tas sedan till växthus och odlas till plantor. Nu utvecklas den metoden för storskalig plantproduktion.

Ladda ner Fakta Skog 5-19