SLU-nyhet

Naturbaserade åtgärder kan bidra till att lösa klimatkrisen

Publicerad: 13 januari 2020

Klimatmötet COP25 avslutades utan att världssamfundet lyckades enas om konkreta löften om finansiering för att hantera klimatkrisen. Men många lösningar finns redan och verkliga klimatåtgärder pågår bland människor på landsbygden och hos småskaliga lantbrukare. Det skriver Ingrid Öborn på institutionen för växtproduktionsekologi tillsammans med andra aktörer i en debattartikel.

Naturbaserade lösningar "att man tar hjälp av naturen för att tillhandahålla hållbara, kostnadseffektiva, mångsidiga och flexibla lösningar på klimatproblemen, genom att använda egenskaperna hos naturliga ekosystem."

"Agroforestry är ett exempel på en naturbaserad lösning...där träd planteras bland grödor och djur, kan begränsa mängden koldioxid i atmosfären genom att binda kol i vegetation och mark. Samtidigt bidrar odlingssystemet till anpassning till klimatförändringars effekter, då träd skuggar, binder jord och ökar motståndskraft mot skadeinsekter, torka och översvämningar, samt ger tillgång till ved och en mångfald av näringsrik mat. Träd i jordbrukslandskapet kan också öka markens förmåga att fånga upp och bibehålla vatten i marken och fylla på grundvatten. Agroforestry jordbruk i mindre skala är vanligt förekommande i många utvecklingsländer, och systemen har ofta utvecklats genom anpassning till lokala förhållanden under århundraden.

 

Debattartikeln publicerades i Aktuellt Hållbarhet. Naturbaserade åtgärder - delar av lösningen på klimatkrisen

Du hittar en engelsk version på World Agroforestry Blog: Nature-based solutions - parts of the solutions to the climate crisis


Kontaktinformation
Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se