SLU-nyhet

Ny policy brief - Arbetet mot antibiotikaresistens kräver forskning med helhetsperspektiv

Publicerad: 05 oktober 2020

Det saknas ett helhetstänk kring produktion, handhavande och användning av antibiotika till både djur och människor. I denna policy brief från SLU Framtidens djur, natur och hälsa, rekommenderar forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tre beslut som de anser vara nödvändiga för att generera forskning med ett tydligt tvärsektoriellt One Health-perspektiv i syfte att uppnå ett gott smittläge och låg antibiotikaanvändning.

Fakta:

Huvudförfattare: Susanna Sternberg Lewerin, One Health-forskare och
professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid SLU.

SLU Framtidens djur, natur och hälsa ger ut policy briefs som underlag till beslutsfattare i viktiga och aktuella ämnen.