SLU-nyhet

”Vi kan bromsa förlusten av biologisk mångfald”

Publicerad: 13 november 2020

Människans nyttjande av naturresurser innebär ett hot mot ekosystemen och en oåterkallelig förlust av arter. För en förändring krävs att ord omsätts i verkliga åtgärder. Därför tecknar viktiga aktörer i Uppsala län nu hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald, meddelas det i en debattartikel i Upsala Nya Tidning. Bland undertecknarna finns SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

”Haltande ekosystem och biologisk mångfald står tillsammans med klimatfrågan högst på FN:s lista över de miljöproblem som mänskligheten behöver arbeta med mest intensivt. Mycket görs redan nu för att minska utsläppen av växthusgaser och trycket på den biologiska mångfalden, men vi kan göra mer. Lokala och regionala aktörer har mandat och styrmedel att skapa förändring och en förändring krävs. Vi vill uppmana fler, inom alla samhällsområden, att bidra efter bästa förmåga och bromsa förlusten av den biologiska mångfalden. Tillsammans, genom länets sammanlagda insatser, kan vi åstadkomma resultat", heter det bl a i debattartikeln.


Kontaktinformation