SLU-nyhet

Nu har SLU riktlinjer för inköp av mat!

Publicerad: 27 november 2020

Rektor har beslutat om att SLU ska ha riktlinjer för inköp av mat (SLU ID: SLU.ua.2020.2.4.4-4301). Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning när SLU beställer måltider och livsmedel, med ambitionen att minska miljöbelastningen från vår konsumtion.

SLU har, genom universitetets omfattande kunskap, forskning och utbildning, en samhällelig särställning inom hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion. Förutom att vara livsnödvändig och stilla hunger, kan mat vara mycket annat, till exempel hälsosam och god, en del av en ceremoni och inkluderande. Den kan också vara närproducerad, miljömässigt rätt, klimatsmart och gynna biologisk mångfald. Mat är essentiell för vår överlevnad, men samtidigt står livsmedelspro­duktionen för en betydande del av de globala växthusgasutsläppen och matproduktion är en av de stora orsakerna bakom förlusten av biologisk mångfald. Vilken mat som är miljömässigt mest hållbar att konsumera är alltså både av vikt och en komplex fråga.

Miljöenheten säkerställer miljökrav vid upphandlingar av ramavtal, bland annat gällande kaffe, te, frukt och catering. Vilka produkter som avropas från ramavtal ansvarar beställaren för. Syftet med de nyligen framtagna riktlinjerna är att ge vägledning när SLU beställer eller avropar måltider och livsmedel, med ambitionen att minska miljöbelastningen från vår konsumtion. Vid ny forskning och kunskap, som påverkar innehållet, ses riktlinjerna över.

Riktlinjerna omfattar följande livsmedelskategorier: frukter och grönsaker, bakverk och sötsaker, kaffe, te och annan dryck, fisk och skaldjur, kött och övriga animalieprodukter, vegetabiliska proteinkällor samt kolhydratkällor. Dessutom omfattar riktlinjerna hantering av matsvinn och avfall.

Relaterade sidor: