SLU-nyhet

SLU:are prisade och belönade av KSLA

Publicerad: 12 december 2020
Pristagare, foton.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA har utsett 2021 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Utdelningen av 2021 års priser sker digitalt den 28 januari 2021, men pristagarna kommer även att bjudas in till 2022 års högtidssammankomst.

Akademiens A.W. Bergstenpris tilldelas professor Hans Andersson, institutionen för ekonomi, för framstående insatser inom lantbruksekonomisk undervisning och forskning. Hans alldeles särskilda förmåga att koppla ihop avancerad ekonomisk teori med livsmedelskedjans praktik har inspirerat många studenter, forskarkollegor och branschföreträdare. Hans Andersson har därmed förtjänstfullt bidragit till svenskt lantbruks utveckling, lyder motiveringen.

Akademiens S.O. Berg- och Fajer Fajerssonpris tilldelas agr.dr, tidigare statsagronom Tomas Rydberg, tidigare institutionen för mark och miljö, som på ett synnerligen framgångsrikt sätt kombinerat vetenskaplig forskning med praktiskt inriktad fältförsöksverksamhet i ett nära samarbete med branschen. Tomas Rydberg har dessutom varit en mycket uppskattad föreläsare och handledare, framhålls i motiveringen.

Akademiens Silvermedalj tilldelas skog.dr, tidigare fältentomolog Åke Lindelöw, institutionen för ekologi, för hans förmåga att på ett kompetent och tankeväckande sätt förklara insekters biologi och förekomst i den brukade skogen, en uppskattad expert och folkbildare, enligt motiveringen.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning tilldelas forskningsledare Kristina Ascárd, institutionen för biosystem och teknologi, som under sin aktiva lärargärning på ett konstruktivt, pedagogiskt medvetet och inkännande sätt bidragit till att utforma och utveckla dagens Lantmästarprogram samt masterprogrammet Agroecology. Kristina Ascárd har under sin yrkesverksamma tid vid SLU Alnarp engagerat sig i studenternas personliga utveckling och bidragit till att programmets innehåll och utformning kunnat möta utmaningarna inom de gröna näringarna, står det i motiveringen

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation tilldelas universitetslektor Jens Sundström. Han har med engagemang, vetenskaplig stringens och utmärkt anpassning till målgruppen och i ett flertal olika sammanhang aktivt spridit kunskap om växtförädling, genteknik och moderna växtförädlingstekniker, enligt motiveringen.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst tilldelas lantmästare, tidigare försökstekniker Lars Johansson som under sitt arbetsliv engagerat och effektivt samlat in data och varit en viktig länk mellan forskning och praktik. Han har varit en ovärderlig kraft för utvecklingen på Götala, SLU, framhålls det i motiveringen.

Akademiens Guldmedalj tilldelas professor Bill Hansson, nu verksam vid Max Planck-institutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland, och tidigare vid SLU, där han också är hedersdoktor. Han belönas för sitt enastående arbete med att etablera, leda och utveckla internationell spetsforskning om insekters doftkommunikation samt hans bidrag till att kunskaperna tillämpats inom jord- och skogsbruk, lyder motiveringen.

Pristagre,foton.

Foto

Bilderna är tagna av Jenny Svennås Gillner och Viktor Wrange.

Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se