SLU-nyhet

Stöd för tvärvetenskapliga ansökningar inom livsmedel, foder och skogsprodukter

Publicerad: 16 december 2020
Närbild på salladskål. Foto.

SLU Future Food och Grants Office erbjuder till mitten av mars 2021 stöd till SLU:s forskare för ansökningar till utlysningen Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter från Stiftelsen för strategisk forskning. Utlysningen vill stödja strategisk forskning för att öka Sveriges självförsörjning och export av livsmedel och för minskad miljö- och klimatpåverkan.

Projekten ska ha en tydlig förädlingsansats men många olika ämnen kan vara relevanta för projektansökningarna (se lista med ord som plockats från utlysningen).

Fyra projekt beviljas medel och varje projekt får upp till 35 miljoner kronor för en femårsperiod. SLU har den forskning och kompetens som krävs för att ha goda chanser att kamma hem dessa forskningsmedel. Låt oss veta om du är intresserad av utlysningen eller om du redan är i gång så ska vi göra vad vi kan för att stötta.

Hur kan SLU Future Food och Grants Office stötta?

 • Om du vill samordna en ansökan kan vi erbjuda viss finansiering för skrivarbetet men också praktiskt stöd i form av utveckling av innehåll, fokus, samarbeten med mera.
 • Vill du ingå i en ansökan kan vi hjälpa till med matchning.

Det tar mer kraft och tid att utveckla tvärvetenskapliga ansökningar i samverkan jämfört med att skriva en inomvetenskaplig ansökan. Om du planerar att, eller redan är i färd med att gå vidare med ett förslag, kontakta oss, ju tidigare desto bättre, så att vi kan stödja dig på bästa möjliga sätt.

Skicka e-post till futurefood@slu.se

Ord från utlysningstexten (engelska)

 • reduced climate impact
 • reduced environmental impact
 • agriculture, horticulture and forestry
 • address new challenges and opportunities for the refinement of forest products
 • alternative use of existing crops or forest products to be refined for use in the food and feed industry
 • replacing fossil based products with forest-based renewable products
 • macro- and microalgae cultivation
 • agricultural and horticultural crops suited for the north
 • niche crops
 • food and feed research
 • animal husbandry
 • modern breeding techniques
 • improved population health and wellbeing in society
 • joint efforts in breeding, molecular biology, physiology, pathology, interactions with the microbiome, etc.
 • functional genomics, bioinformatics, metabolomics, protein engineering, structural biology and studies of mechanisms and metabolic pathways
 • selection strategies, statistics and field trials
 • different omics
 • gene editing and/or genetic modification techniques
 • modified microorganisms
 • competitiveness
 • export opportunity
 • entrepreneurship
 • multidisciplinary, highest international standard, strategic relevance
 • PhD students
Fakta:

Stiftelsen för strategisk forskning utlyser 120 miljoner kronor i forskningsmedel till tvärvetenskapliga projekt inom Bioteknik och växtförädling – mat, foder och skogsprodukter. Beviljade projekt får mellan 20-35 miljoner kronor över en femårsperiod. Beräknad projektstart är tidigast 1 januari 2022.

Viktiga kriterier för utvärdering av ansökningarna är att projektet har ett starkt fokus på samarbete mellan olika forskningsämnen och att det inkluderar industri, offentliga myndigheter eller andra relevanta organisationer och att en tydlig förädlingsansats ligger till grund för projektet. Många olika ämnen kan vara relevanta för projektet (se lista med ord som plockats från utlysningen).

Stiftelsen kan välja att finansiera minst ett projekt i var och en av de tre nyckelkategorierna eller projekt som överlappar kategorierna.

Sista ansökningsdag till stiftelsen: 16 mars 2021 kl. 14:00.

Sidansvarig: Pernilla.Johnsson@slu.se