SLU-nyhet

Nåntunaskolan vann odlingstävling

Publicerad: 25 februari 2020
Teckningar av bönplantor.

I augusti-september besökte 12 skolklasser demonstrationsodlingen på SLU för att lära sig mer om odling och vad SLU forskar om. Med sig hem fick de topphemliga frön – de skulle lista ut vad det var och rita en reklamaffisch för grödan. Det gjorde Nåntunaskolan med bravur.

På Ultuna-området finns en odling med våra vanligaste grödor. Den är till för att studenterna ska kunna studera grödor, ogräs, skadeinsekter med mera under sin utbildning. Ett specialutrustat utomhusklassrum.

- Ett år när grödorna var fantastiskt frodiga så tänkte jag – det här är ju en fantastisk resurs för lärare i grundskolan också. Jag bjöd hit min sons klass från Ekuddenskolan och de tyckte att det var jätteroligt och pratade länge om det, berättar Anna Lundmark, kommunikatör på Ekologicentrum.

Skolbesök bland grödorna

Det var startskottet för skolbesöken i demonstrationsodlingen som har ökat stadigt från år till år. I år var 12 klasser på besök.

Verksamheten i demonstrationsodlingen ingår i det samverkansavtal som Uppsala kommun tecknat med SLU. Tanken är att elever i låg- och mellanstadiet ska få veta mer om var deras mat kommer ifrån och vilken betydelse till exempel pollinatörer och naturliga fiender har. Skyltar och övningar bygger på forskning från SLU, framförallt institutionerna för växtproduktionsekologi respektive ekologi. I odlingen finns också en bikupa – men med bilder i ramarna istället för bin.

Under besöket får eleverna en guidad tur bland grödorna och väderstationen, som utgör ett utmärkt tillfälle att prata om sambandet mellan väder och odling. Sedan får eleverna göra uppgifter tillsammans med sin lärare – det kan handla om att leta efter ogräs eller hitta grödor som gynnas av pollinatörer. I höstas fick de också göra en övning som knyter an till ett Formas-projekt om kulturspannmål.

– Vi hade stora säckar med torkade ax av vete från försöket och eleverna fick fundera på varför de såg så olika ut och varför SLU i dag forskar på gamla kultursorter med större genetisk variation, säger Helena Bötker.

Klasserna får också med sig frön, krukor och jord tillbaka till skolan och om de vill kan de delta i en tävling. Priset är något ätbart och ett besök av en forskare. Den här gången fick klassen träffa Ortrud Jäck som forskar bland annat om baljväxter.

Studenter som guidar

Inför nästa säsong planerar institutionen för växtproduktionsekologi att anställa två studenter som kan träffa ca tio klasser. Studenterna kommer förhoppningsvis också in med nya idéer på hur konceptet kan utvecklas.

– Vi tänker fortsätta att slipa på det från år till år. Så om det är någon annan på SLU som vill samarbeta med oss så vore det jättebra. Vi har ju gjort det lite på marginalen och inte haft möjlighet att ta kontakt med alla som skulle kan bidra, säger Anna Lundmark.

Ett exempel på bredare innehåll är att klasserna från och med nu kommer att få med sig broschyren Hur mycket mat får vi från mjölkkorna på Lövsta? från VH-fakulteten.

Just ni ligger en annons ute på karriärportalen.

Vi söker studenter som vill guida skolklasser i höst

En kvinna visar en sockerbeta för en grupp barn.
Helena Bötker guidar i demonstrationsodlingen på Ultuna. Foto: Anna Lundmark
Barnhänder som håller i veteax som är olika.
Barnen får titta på ax från forskningsprojekt om historiska sädesslag i framtidens mat. Foto: Anna Lundmark

Kontaktinformation

Anna Lundmark, kommunikatör
Ekologicentrum, SLU
anna.lundmark@slu.se, 018-672335