SLU-nyhet

SLU och RISE tecknar nytt samarbetsavtal

Publicerad: 10 februari 2020
Rektorn från SLU och RISE:s VD. Foto.

I dag signerades ett intentionsavtal för ökad samverkan mellan SLU och RISE med fokus på området biobaserade material och bränslen. Avtalet signerades av Maria Knutson Wedel, rektor SLU och Pia Sandvik, VD RISE.

Syftet är att stärka parternas position nationellt och internationellt inom gemensamma forskningsområden, samverka kring dyrbar utrustning och att stimulera studenters och doktoranders kontakter med näringsliv och omgivande samhälle.

Exempel på samverkansområden kan vara

  • söka medel för att driva forskningsprojekt, med fokus på området biobaserade material och bränslen,
  • anordna gemensamma utbildningar, seminarier och workshops,
  • informera om resurser och forskningsmiljöer bl.a. gentemot finansiärer,
  • planera, utnyttja och samfinansiera dyrbar utrustning och kompetensplattformar.

– Med detta samarbetsavtal stärker vi Sveriges kompetens inom området biobaserade material och bränslen och kan på så vis bidra till en snabbare omställning till en fossilfri framtid med effektivt resursutnyttjande, säger Maria Knutson Wedel, rektor SLU.

– Sverige behöver skapa modeller för stärkt samverkan mellan institut och lärosäten och därmed öka vår internationella konkurrenskraft. Avtalet gör att vi bättre kan dra nytta av båda parternas kompetens för att möta samhällsutmaningarna, säger Pia Sandvik, VD för RISE.

Rektorn från SLU och RISE:s VD. Foto.
SLU och RISE har slutit ett samarbetsavtal. Foto: Jenny Svennås-Gillner

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mediekontakter                                      
press@slu.se
018-67 15 00

Niklas Jälevik
Presschef/Head of Media Relations
RISE Research Institutes of Sweden
mob: +46 72 727 53 14 ph: +46 151 650 00
niklas.jalevik@ri.se