SLU-nyhet

Ny bok om landskapets förvaltning

Publicerad: 08 maj 2020
Bokomslag UOSGM

Hur kan dagens utemiljöförvaltning hantera allt från gräsklippning, brukarmedverkan och arbetsledning till strategisk utveckling av stadens grönytor?

I dagarna har en ny bok publicerats under titeln Urban open space governance and management. Det är en antologi om det urbana landskapets utveckling och förvaltning, lämplig som studentlitteratur och fördjupning för alla med intresse för landskap och hållbar stadsutveckling.

Trots att stadslandskapets hållbara utveckling genom förvaltningsprocesser är helt central för landskapsämnet, har det saknats både övergripande och fördjupande sammanställning av den kunskapen. Flera globala trender påverkar lokala landskap och gör förvaltningsfrågorna än mer avgörande och utmanande. Idag ställs allt större krav på friytor i städer och på de processer som formar och förvaltar dem över tid.

Ämnesgruppen landscape governance and management vid LAPF i Alnarp har sedan flera år arbetat med att utveckla och formulera ämnet. Den nya boken bygger på det arbetet, liksom på samarbeten inom SLU och med flera internationella forskare.

Boken definierar och exemplifierar, med ett europeiskt och globalt perspektiv, centrala aspekter kring utvecklingen av stadslandskap. Det berör långsiktighet i förvaltningen, kombinationen av styrning och förvaltning och strategiska arbetssätt. Etiska perspektiv, deltagande och anpassning till olika brukargrupper är centralt. Utgångspunkter och metoder för governance och förvaltning historiskt och idag beskrivs, och ligger till grund för tankar om framtidens utemiljöer och processer.


Kontaktinformation

Märit Jansson, universitetslektor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Tel. 040-415135
E-post: marit.jansson@slu.se

Thomas Randrup, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
Telefon: 040-41 54 12
E-post: thomas.randrup@slu.se