SLU-nyhet

Tar skrubbskäddan över Östersjön på torskens bekostnad?

Publicerad: 07 maj 2020
Skrubbskädda

Områdena i Östersjön där stora torskar lever tillsammans med skrubbskädda har minskat i omfattning de senaste 40 åren, i takt med att förekomsten av stor torsk minskat. Samtidigt har skrubbskäddorna blivit allt fler. Det visar en studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Hydrobiologia.

Stora torskar är viktiga rovfiskar och har potential att hålla nere ett bestånd av skrubbskädda. Att den stora torsken försvinner och fiskarna inte längre lever i samma geografiska områden kan alltså vara en orsak till att skrubbskäddorna blir allt fler i Östersjön.

Studien visar även att områdena där små torskar lever tillsammans med skrubbskädda samtidigt har ökat kraftigt i omfattning. Eftersom små torskar och skrubbskäddor konkurrerar om samma bottenlevande föda, kan den här geografiska överlappningen vara en av flera orsaker bakom den försämrade situationen för Östersjötorsken.

 Läs hela artikeln “Long-term changes in spatial overlap between interacting cod and flounder in the Baltic Sea” (open access) i tidskriften Hydrobiologia.


Kontaktinformation

Alessandro Orio, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU 
alessandro.orio@slu.se, 010-478 40 67