SLU-nyhet

Gotlands almar ska inventeras, liksom skador av granbarkborre i Syd- och Mellansverige

Publicerad: 26 juni 2020
Almlöv

Vid SLU görs regelbundet regionala, åtgärdsorienterade inventeringar av skogsskador. Under 2020 är det de gotländska almarnas tur, som ett led i bekämpningen av almsjukan. Dessutom inventeras skador av granbarkborre i Götaland och delar av Svealand. Arbetet utförs inom ramen för programmet Nationell riktad skogsskadeinventering.

Almsjukan är en mycket allvarlig svampsjukdom som sprids med almsplintborren eller via rötterna. För att kunna bekämpa almsjuka inventeras och markeras sjuka träd på sommaren för att kunna huggas och destrueras under vinterhalvåret. Under sommaren 2020 genomförs en översiktlig inventering av almförekomst på Gotland.

– På utvalda provytor i lövskog mäter vi in alla almar, både levande och döda, och anger diameter samt sjukdomssymptom, berättar Sören Wulff, som är projektledare vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå.

Inventeringen är ett uppdrag från Naturvårdsverket till SLU och fältarbetet utförs av två inventerare under 6 veckor med start den 6:e juli. Uppgifter om almförekomst och skadade träd från fältinventeringen kommer även att nyttjas för att klassificera drönarbilder i ett AI-inriktat utvecklingsprojekt som leds av Skogsstyrelsen och genomförs med stöd från Nationellt skogsdatalabb.

Granbarkborren har under de senaste åren orsakat stora skador i södra Sverige. En översiktlig inventering av granbarkborreskador i Götaland och Svealand (exkl. Gotland och Dalarna) genomförs under hösten 2020. Inventeringen genomförs via fältbesök på ett urval av Riksskogstaxeringens permanenta provytor, på samma sätt som vid tidigare inventeringar i Mellannorrland. Inventeringen är ett uppdrag till SLU från Skogsstyrelsen och utförs av sju arbetslag om två personer under fem veckor med start den 7:e september. På de provytor som besöks i fält finns redan en stor mängd skogliga data från 1983 och framåt som har samlats in av Riksskogstaxeringen.

– Aktuella data om skador av granbarkborre på dessa ytor möjliggör ny forskning kring hur olika typer av skog drabbas av angrepp av granbarkborre, säger professor Martin Schroeder, som forskar om granbarkborrens populationsdynamik vid institutionen för ekologi vid SLU.

Kontaktpersoner

Sören Wulff, projektledare
Nationell Riktad Skogsskadeinventering
Sveriges lantbruksuniversitet
soren.wulff@slu.se, 090-786 83 52, 070-676 17 36

Anna-Lena Axelsson, koordinator
SLU Miljöanalys, program skog
Sveriges lantbruksuniversitet
anna-lena.axelsson@slu.se, 090-7868591

Mer information

Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS)
https://www.slu.se/institutioner/skoglig-resurshushallning/miljoanalys/skogsskadeovervakningen/

Riksskogstaxeringen
https://www.slu.se/riksskogstaxeringen/

SLU Miljöanalys program skog
https://www.slu.se/miljoanalys/program/skog/

Nationellt skogsdatalabb
http://skogsdatalabbet.se/