SLU-nyhet

Kurs i Heureka

Publicerad: 01 juni 2020
Hampus Holmström undervisar på distans. Ståendes framför ett fönster med datorn på en strykbräda och med ett headset.

Under två veckor fick ett antal intresserade medarbetare på Stora Enso möjlighet att förkovra sig i Heurekasystemet i allmänhet och PlanVis i synnerhet. Kursen hölls som två föreläsningsdagar med självstudieövningar däremellan. Den utformades i samråd mellan SHa och Stora Enso och anpassades helt efter rådande omständigheter och gavs därför på distans.

SHa får löpande förfrågningar om att hålla kurser för nyfikna potentiella användare. Under våren hölls en kurs vid Stora Enso speciellt anpassad efter Coronaläget. Kursen gav en bättre förståelse till en bredare grupp inom företaget om vilka analysmöjligheter som ges med Heurekasystemet, men även vilka begränsningar och fallgropar som finns i systemet. Kursen hölls av SHa:s Hampus Holmström, som instruerade deltagarna hur en långsiktig avverkningsplan med naturvårdshänsyn kan upprättas i PlanVis. Upplägget var två hela studiedagar med två veckors mellanrum via Teams och däremellan fanns tid för självstudieövningar. Utformningen följde ett någorlunda vanligt upplägg för Heurekakurser men här med vissa specifika anpassningar för Stora Enso.

Daniel Forsberg, initiativtagare och en av kursdeltagarna, säger följande om möjligheterna att använda Heureka i framtiden "Att kunna simulera förändringar i vårt brukande och titta på en mängd olika aspekter av skogsbruket är viktigt idag, och kommer att bli än viktigare i framtiden. I takt med att datakvaliteten blir bättre som en följd av t.ex. nya laserscanningsdata, så kommer också analysmöjligheterna att stärkas ytterligare. Vi ser Heureka som en helt självklar och viktig del i analyserna av allt från produktionsfrågor till koldioxidinlagring och biodiversitet".

Då Heurekasystemet är komplext krävs mer än några dagar för att kunna utföra självständiga analyser, men deltagarna tycker att de fick en bättre förståelse för vad som krävs för att kunna beställa Heurekaanalyser. Om Heurekasystemet i sig säger Daniel Forsberg att trots komplexiteten så ger det "stora och värdefulla möjligheter att analysera olika perspektiv". Användargränssnittet var enligt Daniel inte alldeles enkelt att använda men att de fått mycket bra hjälp från SLU och även från konsulter som arbetar med Heureka.