SLU-nyhet

Nytt poddavsnitt: Metoder och tekniker i växtförädlingen

Publicerad: 26 juni 2020
Vävnadsodlad fältkrassing

Korsningar och urval, genetisk modifiering och genomredigering, dubbel-haploider och F1-hybrider, vad betyder orden och vad innebär de rent praktiskt? Välkommen till ett nytt avsnitt av Shaping our food där vi träffar forskare som berättar om några av metoderna och teknikerna som används inom forskning och växtförädling.

Det är många ord och termer som nämns i växtförädlingssammanhang, men vad betyder de? Och vad är det egentligen forskare och förädlare gör när de transformerar eller klipper DNA? I det här avsnittet pratar vi om hur några av metoderna och teknikerna inom växtförädlingen fungerar. Du får möta doktoranden Jonas Skytte af Sätra och forskarna Cecilia Gustafsson, Emelie Ivarson och Mariette Andersson, på institutionen för växtförädling i Alnarp, som alla använder olika tekniker och metoder i sitt arbete med att undersöka och förändra egenskaperna i olika växtslag. Vi hoppas att du som lyssnar får med dig en känsla av vad växtförädling handlar om, både när det gäller strategier för att välja ut de bästa plantorna, och de molekylära metoderna som används för att skapa variation och förbättra grödorna som vi odlar på våra åkrar i dag och i framtiden. Lyssna på avsnitt 19 av podcasten Shaping our food!

Fakta:

Podcasten Shaping our food görs inom forskningsprogrammet Mistra Biotech som finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) och SLU.