SLU-nyhet

Växtskyddsforskare söker kontakt med journalister

Publicerad: 08 juni 2020

FN har utsett 2020 till det internationella växtskyddsåret. På SLU finns ca 200 forskare som arbetar med växthälsa, dvs. olika sätt att skydda grödor och träd från angrepp av skadedjur, sjukdomar och ogräs. Nu har de tagit fram ett trettiotal reportageuppslag för journalister, som erbjuds att skildra forskningen i fält eller labb. Det handlar om att lösa några av de stora utmaningar som mänskligheten står inför.

I ett litet häfte ger SLU-forskarna en populär beskrivning av sina projekt, och tips om när under året det är lämplig att göra reportage. Merparten av forskningen bedrivs i Uppsala eller Alnarp, men det finns också försök i andra delar av landet. Det handlar främst om sjukdomar och skadegörare som är, eller kan bli, besvärliga i Sverige, men det finns också exempel som rör odling av t.ex. kaffe och banan.

Varför ett internationellt växtskyddsår?

Hur ska vi skydda träd och skogar från sjukdomar och skadegörare, såväl de som är etablerade som de nya invasiva? Det handlar till exempel om granbarkborren, som hade ett stort utbrott efter den torra sommaren 2018, och svampsjukdomen som gör att almar i hela landet försvinner. Hur ska vi få maten att räcka till en växande befolkning på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt? Globalt går idag ca 40 procent av skördarna förlorade p.g.a. skadegörare (som svampar, insekter, ogräs och nematoder), samtidigt som klimatförändringarna innebär ökade påfrestningar och risker. För att öka den globala medvetenheten om betydelsen av friska växter har FN utsett år 2020 till det Internationella växtskyddsåret.

Länk till häftet med reportageuppslag
https://www.slu.se/reportagetips-journalister

Läs mer om växtskyddsåret

Kontaktpersoner

Kontakta gärna forskarna direkt, eller följande kontaktpersoner, om det är något annat ni vill veta om växtskyddsåret eller om SLU:s forskning.

Docent Åke Olson
Inst. för skoglig mykologi och växtpatologi, SLU
Ake.Olson@slu.se, 018-51 68 82

Katja Fedrowitz, koordinator
SLU Plattform växtskydd
Katja.Fedrowitz@slu.se