SLU-nyhet

”Svårt förbjuda handel med vilda djur för att stoppa smitta”

Publicerad: 22 juni 2020

Risken är stor att nya epidemiska sjukdomar uppkommer – nästa år, om tio år eller om tjugo år. Sannolikt kommer även dessa nya sjukdomar att ha sitt ursprung hos vilda djur, skriver sex SLU-forskare i en artikel på DN Debatt.

"Mer än 70 procent av de nya smittsamma sjukdomar som uppstår bland människor kommer ursprungligen från vilda djur, de är alltså så kallade zoonoser. Detta gäller exempelvis de två senaste pandemiska sjukdomarna svininfluensan och covid-19. Tamdjur kan fungera som en brygga, eller mellanvärd, för överföring av viruset från vilda djur till oss män­niskor", skriver de sex bland annat. 

"För att förhindra framtida förödande pandemier måste vi dra lärdom av det som nu sker. Vi behöver utveckla ett förebyggande synsätt inte bara med fokus på vår egen nationella nivå. Vi måste arbeta brett, både vad gäller vetenskapliga discipliner och geografiska områden, skriver de sex debattörerna: professorerna Ulf Magnusson, Mikael Berg och Susanna Sternberg Lewerin, professor emeritus Arvid Uggla, docent Sofia Boqvist, och vet med hedersdoktor Inge Gerremo.


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se