SLU-nyhet

Nu ska gräset i Skånes vägkanter förvandlas till biogas

Publicerad: 22 juli 2020

Gräset som klipps ner längs Sveriges vägkanter brukar vanligtvis bli liggande. Men i ett nytt skånskt pilotprojekt ska det istället samlas upp och omvandlas till biogas. Om konceptet sprids vidare i resten av landet kan det öka den svenska biogasproduktionen med upp till 40 procent.

Det skånska pilotprojektet ”Artrik energiutvinning” har som mål att både öka den biologiska mångfalden längs vägkanterna – och att omvandla det slåttrade gräset till biogas.

– Biomassa från 50 mil småvägar på Söderslätt räcker till 50 till 100 gasbilar per år, lite beroende på hur långt de kör, säger Sven-Erik Svensson.

Projektet ska pågå längs mindre, statliga vägar i kommunerna Trelleborg, Skurup och Svedala under tre år med start sommaren 2020. Med en för ändamålet utvecklad slåttermaskin ska växterna skördas, samlas upp och transporteras till Gasums biogasanläggning i Jordberga. På biogasanläggningen ska biomassan omvandlas till biogas, som därefter distribueras via gasledning till marknaden.

Ytterligare en vinst med projektet är att en restprodukt från biogasproduktionen är gödsel av hög kvalitet, som kan levereras ut till lantbruk i regionen.

Fakta:

Projektet leds av Trafikverket i sammarbete med Biosystem och teknologi på SLU ALnarp.