SLU-nyhet

Universitetsrektorer: Forskningssatsningar viktigare än någonsin

Publicerad: 01 juli 2020

Vi vill lyfta fram fem skäl till att pandemin ökat behovet av en generellt kraftfull statlig forsknings- och innovationssatsning, med tunga satsningar redan från och med hösten 2020. Det skriver tolv rektorer på några av Sveriges största universitet i en debattartikel i Altinget.

Vi vill lyfta fem skäl, skriver rektorerna, och räknar upp rubrikerna:

1. Globala värdekedjor och nätverk stöps om – stark forskning skapar attraktivitet

2. Privata FoU-investeringar och näringslivets kris

3. Stötta innovationsföretag i tidigt skede

4. Avkastningsstiftelser försvagas temporärt

5. Nutida satsningar säkrar framtidens kompetensförsörjning

”Sammanfattningsvis”, avslutas artikeln, ”när pandemins akuta skede går över behöver vi en offensiv forsknings- och innovationspolitik som bidrar till Sveriges attraktivitet och rustar oss för både långsiktig ekonomisk konkurrenskraft och hållbar utveckling.”

https://www.altinget.se/artikel/tolv-universitetsrektorer-en-kraftfull-forskningssatsning-viktigare-an-naansin

Relaterade sidor:


Kontaktinformation