SLU-nyhet

Snabbguide för skötsel av travhästar

Publicerad: 18 juli 2020

Professor Anna Jansson, SLU har i ett tiopunktersprogram kort sammanfattat viktiga faktorer som påverkar travhästars återhämtning efter träning och också deras prestationsförmåga.

I vilken utsträckning en travhäst kan förvalta sitt arv från fadern och modern beror på många faktorer. Några som är särskilt viktiga är hur den har utfodrats och rört sig fram till den fyllt två år, hur den har tränats som unghäst och vilken utfodring och skötsel den får under sin tävlingskarriär. Hos hästar med mycket hög genetisk kapacitet (bra gener) kan misstag som uppfödaren, tränaren och skötaren gjort ibland inte bli uppenbara, de är bra jämfört med andra hästar ändå. För de flesta påverkar dock dessa faktorer karriären påtagligt.

Kontakt:
Professor Anna Jansson, SLU, anna.jansson@slu.se, tel 018-67 21 06


Kontaktinformation
Sidansvarig: mikael.jansson@slu.se