SLU-nyhet

Debattartikel: "Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat"

Publicerad: 12 augusti 2020

Våra ekosystem står inför en stor kris. Trots det intar Sveriges regering en hållning kring biologisk mångfald som är svagare än den som föreslås inom EU. Det är djupt oroande att Sveriges röst tystnat i denna livsviktiga fråga, skriver representanter för bland annat Centrum för biologisk mångfald, Stockholm Resilience Center, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden.

Den svenska regeringen förvånar i sin preliminära ståndpunkt som är ett svar på den visionära strategi för biologisk mångald EU lagt fram. Det skriver bland andra Tuija Hilding-Rydevik, föreståndare för Centrum för biologisk mångfald i den debattartikel som publicerades den 4 augusti.

Strategin för biologisk mångfald är en del av EU:s nya gröna giv. I strategin föreslås bland annat att 30 procent av både land- och havsområden ska skyddas. Men i sin preliminära ståndpunkt till strategin skriver den svenska regeringen att skyddet av landområden ska fortsätta utredas.

Författarna i debattartikeln är djupt oroade över Sveriges hållning, och vill att regeringen bland annat agerar förebild genom att säkra den biologiska mångfalden i Sverige, och driver på för en hög ambition i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald med övergripande mål att vända kurvan för den biologiska mångfalden till 2030.

Situtationen för biologisk mångfald är fortsatt allvarligt i Sverige och världen, och har dessutom kopplingar till klimatkris och pandemier. "Utan fungerande ekosystem raseras grunden för ett hållbart samhälle. Människors matförsörjning och tillgången till rent vatten hotas, liksom vår ekonomi och vår hälsa.", avslutas artikeln. 

Läs hela debattartikeln: 

"Sveriges röst för att skydda biologisk mångfald har tystnat"


Kontaktinformation