SLU-nyhet

Rapport om avverkningsvolymer från Skogsstyrelsen och SLU

Publicerad: 31 augusti 2020
Omslag SKS-rapport 7 2020

Skogsstyrelsen och SLU har i en gemensam rapport beskrivit respektive organisations metod för att skatta årlig avverkad volym.

SLU Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen producerar båda statistik över
avverkningens storlek. Under några år i mitten på 10-talet presenterades,
från de bägge statistikproducenterna, avverkningsstatistik som gav olika
bild av avverkningens storlek. Detta ledde naturligtvis till frågor från användare av statistiken och till en diskussion runt statistikens tillförlitlighet. Med anledning av det genomförde SLU och Skogsstyrelsen denna kvalitetsstudie. I rapporten beskrivs de två olika metoderna i detalj och orsaker till skillnader i skattad volym analyseras. Rapporten avslutas med förslag på hur skillnaderna i skattad avverkningsvolym i framtiden ska kunna minskas.

Rapporten i sin helhet kan laddas ned i pdf-format från Skogsstyrelsens hemsida.


Kontaktinformation

Jonas Fridman, Forskningsledare
Institutionen för skoglig resurshushållning, Avdelningen för skoglig statistikproduktion
jonas.fridman@slu.se, +46907868473, +46706784052