SLU-nyhet

En miljard euro i "Green deal"-utlysningen

Publicerad: 24 september 2020
Olika bilder runt texten "Research and innovation to drive the green deal"

Europeiska kommissionen har publicerat ”Green Deal”-utlysningen “Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal” som är en del av Horizon 2020. En miljard euro ska delas ut inom åtta avsnitt och i avsnitt sex, ”Farm to fork” nämns ekologiska och agroekologiska system som två exempel på relevanta forskningsområden som behöver utvecklas för att nå målen det kommande årtiondet.

”Farm to fork” delas in i sex underrubriker:

  • A. Achieving climate neutral farms by reducing GHG emissions and by increasing farm-based carbon sequestration and storage
  • B. Achieving climate neutral food businesses by mitigating climate change, reducing energy use and increasing energy efficiency in processing, distribution, conservation and preparation of food
  • C. Reducing the dependence on hazardous pesticides; reducing the losses of nutrients from fertilisers, towards zero pollution of water, soil and air and ultimately fertiliser use
  • D. Reducing the dependence on the use of antimicrobials in animal production and in aquaculture
  • E. Reducing food losses and waste at every stage of the food chain, while also avoiding unsustainable packaging
  • F. Shifting to sustainable healthy diets, accessible to all EU citizens, including the most deprived and vulnerable groups

Hela utlysningen finns på kommissionens webbplats: Horizon 2020 Work Programme 2018-2020 – 20. Cross-cutting activities. Sista dag för ansökningar är 26 januari 2021 och projekten förväntas börja hösten samma år.

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se