SLU-nyhet

Inventering av våra havsstränder

Publicerad: 22 september 2020
Blommor och gräs med hav och himmel i bakgrunden. Foto.

Vilka naturtyper finns på de svenska havsstränderna och hur mår dom?

EU:s medlemsländer har antagit ett art- och habitatdirektiv som ska främja den biologiska mångfalden genom att bevara naturtyper som riskerar att försvinna. I Sverige finns ett 90-tal sådana naturtyper, varav en del förekommer på havsstränder. Var sjätte år rapporterar Sverige till EU om naturtypernas förekomst och bevarandestatus i landet. För att samla in data genomförs därför en landsomfattande havsstrandsinventering för att undersöka hur de svenska stränderna ser ut och vilka naturtyper som finns.

I P1:s radioprogram Naturmorgon från den 15 augusti kan du höra Åsa Hagner och Hans Gardfjell, Institutionen för skoglig resurshushållning, berätta om sommarens inventering. Inslaget börjar efter 1 timma och 27 minuter.