SLU-nyhet

Markpackning ändrar vattenflödet i marken och kan öka risken för läckage

Publicerad: 15 september 2020
En kvinna vid ett hål på ett fält. Foto.

Markpackning är ett allvarligt problem för lantbrukare och leder till minskad skörd och negativa effekter på många andra markfunktioner. I en ny avhandling har jordars egenskaper undersökts efter markpackning. Redan måttlig kompaktering av jorden visade sig öka risken för snabb transport av bekämpningsmedel och näringsämnen till grundvattnet.

Mona Mossadeghi Björklund har i en ny licentiatavhandling undersökt de hydrauliska egenskaperna i jordbruksfält och hur det påverkar vattenflödet i marken. Försöken utfördes på två åkrar på lerjord i mellersta Sverige.

–För att visualisera och kvantifiera markporernas struktur i jorden använde jag röntgenbildstomografi på jordprover tagna från 30–50 cm djup, berättar Mona.

Färgämne användes för att undersöka flödesvägar i marken

För att spåra vattenflödet utfördes experiment med färgämne som gjorde det möjligt att visualisera vattnets flöde i markprofilen. Både laboratoriemätningar och mätningar på plats visade att markpackning förändrar flödesvägar, och att så kallat preferentiellt flöde, där vattnet flöder snabbt genom makroporer, ökade fram för allt vid måttlig markpackning.

Monas resultat visade att även ganska små skillnader i de initiala mark- och fältförhållanden kan ha stor inverkan på vilken effekt markpackningen har på markens struktur och därmed vattenflöde.

En kvinna på en åker med ett grävt hål i. Marken till höger om kvinnan är färgad blå. Foto.
Mona förbereder sig för att fotografera färgens väg ned i markprofilen genom att gräva hål i marken. Foto: Ingmar Messing.
Traktordäck på en åker. Foto.
Marken packades genom att en 5-tonsdumper körde över jorden fyra gånger. Foto: Johan Arvidsson.
Ett rött rör och en maskin till vänster. Foto. Till höger en datorgenererad bild av markstruktur. Illustration.
Användning av en medicinsk datortomografiskanner för att visualisera porsystemet i jordpelare. Till höger syns ett exempel på en datortomografibild. Foto/ Illustration: Mathieu Lamandé, Aarhus University.

Markpackning ökar risken för att pesticider och näringsämnen läcker ut

Preferentiellt flöde ökar risken för läckage av pesticider och näringsämnen eftersom flödet genom stora makroporer från markytan till dräneringen sker snabbt.

– Packning av alven, dvs. marken under bearbetningsdjupet, kan också leda till ytavrinning, översvämning och erosion, något som får negativa konsekvenser för både jordbrukare och samhälle. För att förhindra markpackning är det viktigt att tänka på markförhållandena innan man kör med jordbruksmaskiner, avslutar Mona.

Mona Mossadeghi Björklund kommer försvara sin avhandling den 7:e oktober kl 13.00 på SLU i Uppsala.


Kontaktinformation

Mona Mossadeghi Björklund
Institutionen för mark och miljö, SLU
mona.mossadeghi@slu.se

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se