SLU-nyhet

Miljoner till forskning om lokala solel-gemenskaper

Publicerad: 11 september 2020

Energimyndigheten har beslutat tilldela 4.7 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid SLU om lokala solelgemenskaper i Sverige.

Projekt ska undersöka förutsättningarna för lokala solelgemenskaper att bidra till stärkt energidemokrati och ökad social hållbarhet i Sverige. 

Det övergripande målet är att skapa bättre förutsättningar för lokala solelgemenskaper i Sverige att framgångsrikt producera och dela solel, på ett sätt som ska bidra till stärkt energidemokrati och social hållbarhet.

Projektet är ett treårigt samarbete mellan SLU och Linköpings universitet. Huvudsökande och projektledare vid SLU är Josefin Wangel, forskare vid avdelningen för landskapsarkitektur, institutionen för stad och land.

Fakta:

Projekttitel: Lokala solelgemenskaper – en väg mot stärkt energidemokrati?

Extern finansiering: Energimyndigheten

Utlysning: Programmet El från solen 2020

Projektnummer: 50969-1

Projekttid: 2021-2023