SLU-nyhet

Umeås fladdermöss får barnkammare

Publicerad: 14 september 2020
Två personer sätter upp något svart runt högt uppe i en björk.

I SLU-projektet Träffa dina vilda grannar har Umeåborna i sommar rapporterat in fynd av fladdermöss. Tack vare deras insats finns nu mer kunskap om på vilka platser i Umeåområdet fladdermöss är aktiva. På en av dessa platser sätts nu en specialdesignad barnkammare för fladdermöss upp.

En blåsig dag i september. Solen skiner och forskaren Petter Axelsson har mött upp formgivaren Anita Ekman vid Arboretum Norr i byn Baggböle ungefär en mil utanför Umeå centrum. Tillsammans ska de hitta en bra plats för fladdermusboet som Anita formgivit.

– Fladdermöss har en besvärlig bostadsmarknad i dag. Lämpliga utrymmen för kolonier av honor med ungar är en särskild bristvara, säger Anita Ekman som utvecklat boet som hon gett namnet Södervinge under sin tid på designprogrammet Summer eXpression.

Tätare hus, moderniserat odlingslandskap och belysta fasader ställer till det för fladdermössen. 

När våren övergår i försommar samlas fladdermushonorna i kolonier. Honorna är då dräktiga och runt midsommartid får de sina ungar. Fladdermöss kan bli gamla ibland uppemot 40 år men får normalt bara en unge per år så det är viktigt att det finns boplatser som möjliggör en lyckad reproduktion. I Sverige finns 19 arter fladdermöss som alla är fridlysta. Flera av dessa finns också på Artdatabankens rödlista.

Boet noga utformat

För att säkerställa att boet tillgodoser fladdermössens behov har Anita tagit hjälp av biologen och fladdermusexperten Jeroen van der Kooij. Boets utformning är noga uträknad och varje detalj är ett medvetet val anpassat för fladdermössens bästa.

– Alla detaljer är viktiga; materialens doft, att fladdermössen bekvämt ska kunna greppa med klorna, luftcirkulationen inuti, att den håller tillräcklig temperatur, volymen och hur den missgynnar predatorer utan att det blir negativt för de tilltänkta invånarna, säger Anita Ekman.

Den stilrena formen är också medveten för att boet ska passa att sätta upp på husfasader; som en sydlig liten utbyggnad.

Många fladdermöss i området

Alldeles utmed Umeälven, i en stor och ståtlig björk väljer Anita och Petter att sätta upp boet. I området har flera fynd av fladdermöss rapporterats av medborgarforskare under sommaren. 

– Fladdermössen migrerar under vintern, men förhoppningen är att de ska vilja bosätta sig här när de återvänder till våren, säger Petter Axelsson, forskare vid SLU.

Förhoppningen är att fler fladdermusbon ska sättas ut på fler platser runt om i Umeå.

– Vi hoppas kunna sätta upp bon på Tomtebo vid Nydalasjön och på Bölesholmarna där vi också fått in många fynd i sommar. Men också någonstans i centrum på en plats där vi inte fått in några fynd för att se om vi kan locka fladdermössen att bosätta sig där, säger Petter Axelsson.

Närbild av fladdermusboets konstruktion inuti i olika lameller.
Boet är formgett för att passa fladdermössen behov. För tillverkningen står Furniture Farm i Lövånger. Foto: Susanna Bergström, SLU
Porträttbild av Anita Ekman.
Efter sin kandidat i arkitektur antogs Anita Ekman till ett program där hon under sommaren 2018 utvecklade fladdermusboet. Foto: Susanna Bergström, SLU
Två personer sätter upp något svart och runt högt uppe i en björk.
Med spännband sätter Petter Axelsson och Anita Ekman upp fladdermusboet. Foto: Susanna Bergström, SLU
Ett svart runt fladdermusbo uppsatt i en björk.
Fladdermusboet Södervinge på plats. Foto: Susanna Bergström, SLU
  • Nyfiken på var Umeåborna hittat fladdermöss? Karta och nyhet kommer snart!

Fakta:

Nordfladdermusen är den vanligast förekommande fladdermusarten i Umeåområdet. Fram till 2011 fanns det enbart tre rapporterade arter i Umeå kommun, nämligen Nordfladdermus, Taigafladdermus och Vattenfladdermus.

Med bättre inventeringsteknik som registrerar ultraljudsignaler och med utökade inventeringar har allt fler fladdermusarter hittats i kommunen.

Fram till juni 2016 har inventeringen resulterat i sammanlagt åtta olika arter. I Västerbottens län har hittills totalt tio olika arter rapporterats. Mer om detta kan du läsa hos Umeå kommun.