SLU-nyhet

Webbsänd lansering av WWF:s "Living Planet Report"

Publicerad: 10 september 2020

Den 10 september presenteras WWF:s Living Planet Report med en webbsänt seminarium, där bland annat två SLU-medarbetare medverkar. Rapporten publiceras vartannat år, och tar tempen på den biologiska mångfalden och det ekologiska fotavtrycket.

I den webbsända lanseringen medverkar två forskare från SLU: Åsa Fahlman, veterinär och docent i viltmedicin, och Torbjörn Ebenhard, forskningsledare, båda vid SLU Centrum för biologisk mångfald.

Torbjörn Ebenhard kommer att prata om hur allvarligt läget är för biologisk mångfald. Vilken betydelse kan de nya målen och strategierna från den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD) ha? Han berättar också vad vi i Sverige kan göra för att minska hoten mot mångfalden – och om det finns något hopp.

Åsa Fahlman, som har stor erfarenhet av fältarbete världen över, har i många år arbetat med räddningsinsatser för sumatranoshörningen, en av de hotade arter som finns kvar i ett knappt åttiotal individer. Hon berättar under seminariet bland annat om vad hon sett med egna ögon av hotbilden mot extremt sällsynta djur runtom i världen.

Living Planet Report innehåller också ett globalt index med nya siffror som visar läget för världens ryggradsdjur – Living Planet Index 2020. Det har tagits fram av Zoological Society of London (ZSL) i samarbete med WWF.

Seminariet hålls torsdagen den 10 september kl 11-12.20. Länk till sändningen och fullständigt program hittar du här.


Kontaktinformation