SLU-nyhet

Ny avhandling om oönskade kemiska föroreningar i svenskt dricksvatten

Publicerad: 21 januari 2021
En person vid vatten med fältutrustning. Foto.

Resultaten från en ny avhandling, som undersöker metoder för bedömning och avlägsnande av föroreningar i dricksvatten, kan bidra till att förbättra dricksvattenkvalitet över hela världen.

Tusentals syntetiska kemikalier används för närvarande. En oro är att vissa av dem kan hamna i sjöar, vattendrag och grundvatten som används för produktion av dricksvatten. Många vanliga kemikalier kan potentiellt utgöra problem för dricksvattenproducenter, exempelvis läkemedel, bekämpningsmedel, per- och polyfluoralkylsubstanser (PFAS), droger, flamskyddsmedel, livsmedelstillsatser, skönhetsprodukter och industriella kemikalier.

I en ny doktorsavhandling har Rikard Tröger studerat effektiviteten hos metoder för att avlägsna oönskade ämnen vid dricksvattenreningsverk och försökt utveckla analytiska tekniker för att mäta ett brett spektrum av föroreningar. Syftet var att förbättra förståelsen för förekomsten av föroreningar i rå-, process- och dricksvatten samt att förbättra metoderna för rening av vatten.

En metod utvecklades för att undersöka statusen för Sveriges viktigaste råvattentäkt, Mälaren, samt ett dricksvattenreningsverk i en av sjöns tillflöden. Metoden förfinades och användes i en fältstudie av flera dricksvattenreningsverk längs Sveriges näst viktigaste råvattentäkt, Göta Älv. Totalt påvisades 27 olika föroreningar i råvatten, bestående av sju PFAS, åtta läkemedel, sju bekämpningsmedel och fem andra föroreningar. Antalet upptäckta föroreningar i dricksvatten varierade från 17 till 22. Koncentrationerna var generellt låga och överskred inte existerande gränsvärden.

Ett verktyg för att skapa relevanta listor med föreningar vars förekomst är intressant att analysera utvecklades också. Verktyget visade sig vara framgångsrikt för att identifiering nya föroreningar, och det kan vara användbart för omfattande screening av mindre väl studerade föroreningar.

Disputation och avhandling

Den 22 januari försvarar Rikard Tröger försvarar sin avhandling Occurrence and removal of organic micropollutants in drinking water: Analytical approaches for wide-scope screening of contaminants of emerging concern.

Läs mer om disputationen och möjligheten att delta med Zoom.

Läs mer

Läs mer om Rikard Trögers arbete i SLU Kunskapsbank: Smarta listor underlättar kemikaliesök.

Sidansvarig: vattenmiljo-webb@slu.se