SLU-nyhet

Pedagogiska priset 2020 går till

Publicerad: 28 januari 2021

Nu är det klart vilka som får ta emot pedagogiska priset för 2020. Med 2020 års pris vill SLU speciellt uppmärksamma dem som på ett förtjänstfullt och pedagogiskt sätt har hanterat den snabba omläggningen till digital undervisning som skedde i samband med Covid-19 pandemin.

Vinnare av SLU:s individuella pedagogiska pris 2020

Docent Joachim Strengbom, institutionen för ekologi

Joachim Strengbom är en mycket uppskattad lärare som lyckats väl med att inspirera sina studenter även under pandemin 2020. Han har varit kreativ och lyckats variera undervisningen samtidigt som han har skapat en välstrukturerad virtuell lärmiljö.

Han har även på ett föredömligt sätt tagit fram pedagogiska webbföreläsningar samt introducerat studenterna till digitala verktyg.  Joachim har lyckats anpassa undervisningen till distans så väl att vissa studenter har upplevt att distansundervisningen till och med tillfört kursen något extra.

Docent/universitetslektor Elisabeth Persson, institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Elisabeth (Lisa) Persson är en uppskattad och mycket erfaren lärare och när Covid-19 pandemin blev ett faktum i mars 2020 fick hon snabbt en nyckelroll i att distansanpassa och digitalisera undervisningen vid institutionen. Lisa tvekar aldrig att dela med sig av sin pedagogiska kunskap till andra lärare eller ge extra stöd åt studenter som kämpar med de personliga utmaningar som distansundervisning och isolering kan innebära.

Under denna pedagogiskt utmanande tid har Lisa visat ett aldrig sinande engagemang för att bibehålla en hög kvalitet på undervisningen och håller sig även uppdaterad inom den senaste digitala tekniken.

Vinnare av SLU:s pedagogiska lagpris 2020

Hela SLU:s lärarkår

Covid-19 pandemin har varit en enorm utmaning för alla SLU:s lärare och studenter. På extremt kort tid skulle alla kurser läggas om till distans. SLU:s lärare var tvungna att lära sig nya digitala program och system, börja spela in webbföreläsningar samt, anpassa traditionella salstentor till digitala tentor på distans.

Med ett stort engagemang, kreativitet, envishet och hårt arbete har våra lärare visat att det går att göra det omöjliga möjligt. Flera studenter har skrivit i nomineringen att hela SLU:s lärarkår förtjänar att uppmärksammas för att de genom sitt slit lyckades få kurserna att kännas någorlunda normala mitt i denna pandemi.

Fakta:

SLU delar från och med 2006 ut två stycken pedagogiska pris för "föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning". Ett pris är alltid individuellt men kan delas (lärare, studierektor eller motsvarande) och ett kan vara ett lagpris (lärarlag, institution eller motsvarande).​

Relaterade sidor: