SLU-nyhet

Fortsatt finansiering för Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES)

Publicerad: 14 oktober 2021
Olika ekosystem. Överest texten "SITES". På sidorna "Climate change" och "Biodiversity loss". Längst ned "Land Use Change". Illustration.

Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) har beviljats fortsatt finansiering för 2023–2027 från Vetenskapsrådet (VR). SITES är en nationell infrastruktur för långsiktig fältbaserad ekosystemforskning. SLU är koordinator för SITES och fem av fältstationerna inom SITES drivs av SLU.

SITES har funnits sedan 2013 och erbjuder en unik infrastruktur, expertstöd och öppna data till det svenska och internationella forskarsamhället. Med den fortsatta finansieringen kommer SITES att fortsätta främja ekosystemforskning av hög kvalitet över hela Sverige kopplat till de nio deltagande forskningsstationerna. Fem av dessa stationer, Asa, Grimsö, Lönnstorp, Röbäcksdalen och Svartberget, drivs av SLU. Inom SITES samarbetar de med stationerna Abisko, Erken, Skogaryd och Tarfala och den associerade stationen Bolmen. Sekretariatet är placerat vid SLU i Uppsala, där verksamheten koordineras av föreståndaren Stefan Bertilsson, professor i funktionell ekologi vid institutionen för vatten och miljö.

"Den fortsatta finansieringen visar att vår infrastruktur genomsyras av hög kvalitet och bidrar till nyttig och konkurrenskraftig forskning", säger Stefan Bertilsson och tillägger att den nya finansieringen kommer att säkra långsiktiga övervakningsprogram vid stationerna och göra det möjligt för infrastrukturen att utvecklas för att möta framtida behov hos forskare och andra intressenter.

Bredden på de ekosystem och klimatzoner som innefattas av SITES gör det möjligt att genomföra storskaliga och jämförbara experiment och observationer över geografiska gradienter. Detta samarbete är delvis  organiserat i tre tematiska program, SITES Water, SITES Spectral och SITES AquaNet, samt genom kompetensutbyte, datakoordinering och kommunikationsinsatser.

SITES är en öppen infrastruktur som erbjuder användarna att utföra experiment och mätningar (på plats eller med hjälp av stationspersonal). SITES tillhandahåller också historiska och aktuella data som kompletterar data från forskningsprojekten. Stationernas personal ger expertkunskap och bakgrundsinformation samt hjälper till med genomförande av forskningsaktiviteter.

SITES samarbetar även med annan forskningsinfrastruktur och forskningsnätverk i hela Sverige, t.ex. ICOS (Integrated Carbon Observation System) och ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure), samt internationellt inom eLTER (European Long-Term Ecosystem Research).

SITES stöds av VR och partnerorganisationerna, det vill säga Göteborgs universitet, Polarforskningssekretariatet, SLU, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Den nuvarande finansieringsperioden startade 2018 och löper fram till slutet av 2022. Detaljer kring finansieringen för 2023-2027 kommer att beslutas senare i år i dialog med VR.

För mer information om SITES, besök infrastrukturens webbplats: www.fieldsites.se.