SLU-nyhet

Valet av sort spelar stor roll när man samodlar baljväxter och stråsäd

Publicerad: 01 oktober 2021
Man mäter grödor på en åker

James Ajal har undersökt effekterna av att samodla ärter och korn, och bondböna och vete, och funnit att grödornas förmåga att ta upp näring spelar en viktigare begränsande roll än omsättningen av växtnäring till kärnavkastning. Bra kombinationer av specifika sorter av grödorna, som leder till komplementär resursanvändning där de olika komponenterna i blandningen använder olika ”resursfickor”, gör att de samodlade växterna kan tillgodogöra sig en större del av växtnäringen i jorden. “Lantbrukare behöver tänka på sorternas egenskaper, när de väljer att samodla baljväxter och stråsäd”, säger James Ajal. Han försvarade sin doktorsavhandling på detta område förra veckan.

Målet med James Ajals forskning är att hitta bra sätt för lantbrukare att kombinera grödor genom att samodla dem på samma åker, samtidigt. Det ska vara lönsamt och samtidigt miljövänligt. Innan forskarutbildningen gjorde James en mastersstudie om hur man kan kombinera olika täckgrödor, men nu fokuserar han på samodling av baljväxter och stråsäd.

Han har använt två sorter av ärta, två bondbönor och kombinerat dem med tre sorter av korn respektive tre sorters vete.

– Identiteten hos sorterna, som jag använt i olika kombinationer, verkar vara avgörande för ett bra resultat vad gäller grödornas kväveupptag. Lantbrukare bör välja vad de ska så, baserat på sorternas specifika egenskaper. Det valet kommer göra samodlingen mer resurseffektiv och ge högre skördar, säger James Ajal.

Han har också studerat hur samodling påverkar grödornas förmåga att begränsa tillväxten av ogräs på åkern.

– Jag odlade grödorna var för sig eller i kombinationer om två, och det var tydligt att blandningarna var bäst på att konkurrera ut ogräset. Grödorna höll ogräset nere genom att vara bättre på att ta upp växtnäringen i jorden.

James Ajal påpekar också hur viktigt det är att ge grödorna växtnäring vid exakt rätt tidpunkt. Om vi sprider ut näringen för tidigt eller för sent kan grödan inte tillgodogöra sig den på ett optimalt sätt.

– Det kan sluta med att vi driver upp ogräset i stället för grödan, om vi inte har rätt tajming.

James Ajal kommer från Uganda där han tog en bachelorexamen i agronomi och företagande. Han gjorde sina mastersstudier i Wageningen innan han kom till institutionen för växtproduktionsekologi vid SLU i Uppsala för sin forskarutbildning.

– Samodling har praktiserats mycket i låginkomstländer, till exempel länder söder om Sahara. I Uganda studerade jag den sidan av agronomi som handlar om att göra business av jordbruket. Idag handlar min forskning om de biologiska mekanismerna som är viktiga för samodling. Tillfälligheter, möjligheter och mitt eget intresse för detta tog mig hit, säger James Ajal.


Kontaktinformation

E-post: james.ajal@slu.se

Mobil: +46 70 215 72 39

Telefon: +46 18 671420