SLU-nyhet

COP15: Avsiktsförklaring antagen i Kunming

Publicerad: 13 oktober 2021

På FN:s globala toppmöte för biologisk mångfald, kallat COP15, som hålls denna vecka, har nu en deklaration antagits som är en avsiktsdeklaration för de fortsatta förhandlingarna om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald.

Deklarationens namn är ”Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth”, och den klubbades igenom på förmiddagen onsdag den 13 oktober. Denna text kan sägas vara minsta gemensamma nämnare för vad de ingående parterna kan tänka sig enas kring i de fortsatta förhandlingarna.

Alla viktiga komponenter från det första utkastet till globalt ramverk tas upp i deklarationen, i form av strävansmål utan specificerade kvantitativa mått. Här görs till exempel åtagandet att ”utöka de skyddade områdena globalt”, utan att sätta en målribba.

- Deklarationen innehåller de rätta fraserna, och kan bli vägledande för de fortsatta förhandlingarna, men i dessa måste åtagandena bli mycket mer konkreta, säger Torbjörn Ebenhard, föreståndare för CBM, och del av den svenska delegationen i förhandlingarna.

- Den största klarsynen under mötet stod det globala ungdomsnätverket Global Youth Biodiversity Network (GYBN) för, som uppmanade delegationerna att visa det mod som behövs för att komma bortom de vackra fraserna, och kraftfullt angripa grundorsakerna till den kris för den biologiska mångfalden som vi nu bevittnar. (Läs GYBN:s inlägg här, pdf).

Mötet hålls i två delar, den första som pågår nu hålls virtuellt från Kunming i Kina. Den andra fasen kommer vara ett fysiskt möte i Kunming i april-maj nästa år. Det är under den senare delen som själva de bindande besluten kommer fattas om ett nytt ramverk med nya mål för biologisk mångfald. De tidigare målen som världen enades om 2010, varav inte något uppfylldes helt, gällde fram till 2020.

 

Läs hela deklarationen: “Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth” (länk till pdf)

Fakta:

Konventionen om biologisk mångfald (CBD, Convention on Biological Diversity) är en internationell överenskommelse där världens länder förbinder sig att bidra till ett gemensamt arbete för att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald och fördela vinster från genetiska resurser rättvist.

Läs mer om CBD (länk till webbsida)


Kontaktinformation