SLU-nyhet

SLU Partnerskap Alnarp finansierar 8 nya projekt

Publicerad: 24 november 2021

SLU Partnerskap Alnarps styrgrupp har godkänt finansiering för 8 nya projekt. Sammanlagt kommer närmare 1,7 miljoner kronor att fördelas. Bland projekten som beviljades medel hittar vi ökad fröavkastning hos rödklöver, tillämpning av klövverkningsrutin i moderna mjölkstall och hur plantor som är behandlade med beläggningsskydd mot snytbaggar i skogen utvecklas.

SLU Partnerskap Alnarp beviljar medel för projekt två gånger per år, under våren och under hösten. Partnersföretag kan tillsammans med forskare vid SLU i Alnarp söka medel för olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom de olika ämnesgrupperna. Totalt beviljades medel till forskningsprojekt på närmare 1,7 miljoner kronor. I summan ingår även beviljade medel från Wiklands fond.
 
Följande projekt har beviljats medel:


Ämnesgrupp Trädgård

Samarbetsmodell för innovation i grupprocess med företagare, forskare och andra aktörer - fallstudie cirkulär bioekonomi i trädgårdsnäringen, del 2 (1375) (inkl medel ur Wiklands fond)

Sökande: Lena Ekelund Axelsson
Partners: LRF Trädgård

 

Ämnesgrupp Växtodling

Växtförädling för ökad fröavkastning hos rödklöver (1373)
Sökande: Åsa Lankinen
Partners: Lantmännen SW Seed, Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare

Svensk odling av sojabönor för grönskörd (1378)
Sökande: Helena Persson Hovmalm
Partners: Foodhills AB

 

Ämnesgrupp Djur

Tillämpning av en uppdaterad klövverkningsrutin i moderna mjölkstall (1377)
Sökande: Frida Åkerström
Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning, Skånesemin

 

Ämnesgrupp Marknad och Management

Lantbrukets företagsledning och digitalisering (1379)
Sökande: Per Hansson
Partners: Landshypotek AB, Lantmännen SW Seed

 

Ämnesgrupp Skog

Identifiering av betes resistenta lövträdsplantor - en metod utveckling inför framtiden förädlingsprogram (1301)
Sökande: Henrik Böhlenius
Partners: Skogforsk

Brandbegränsning genom lövträd och vatten i landskapet (1371)
Sökande: Emma Holmström
Partners: Skogsstyrelsen Region Syd

Hur utvecklas plantor som är behandlade med beläggningsskydd mot snytbaggar i skogliga planteringar? (1374)
Sökande: Karin Hjelm
Partners: Södra Skogsägarnas ek för

 


Kontaktinformation

Carl-Otto Swartz
Verksamhetsledare vid SLU Partnerskap Alnarp
carl.otto.swartz@slu.se, 072-503 78 04