SLU-nyhet

Vad driver människors beslutsfattande angående klimatförändringar? Vilka personliga värden i landskapet riskeras av klimatförändringarnas effekter?

Publicerad: 02 november 2021
Efter stormen Gudrun 2005

I en nyligen publicerad artikel vid namn “DeveLoP – a rationale and toolbox for Democratic Landscape Planning” presenteras en logisk grund för samt en verktygslåda för att analysera individers beslutsfattande och värderingar i landskapet.

Ett av verktygen i verktygslådan kan visa på drivkrafterna för individers beslutsfattande och de beslutsstrategier de tillämpar till exempel när det gäller klimatförändringar. Dessa bevis kan användas att identifiera kommunikationsbehov och utforma riktlinjer för effektiv kommunikation.

Ett annat verktyg identifierar de värden i landskapet som individer har där instrumentella värden åtskiljs från finala värden (målsättningar). Det kan användas för att exempelvis bedöma vilka individuella värden som riskeras av klimatförändringar vilket är viktigt ur demokratisk synvinkel.

Artikeln är skriven av Kristina Blennow vid SLU tillsammans med Erik Persson och Johannes Persson vid Lunds universitet.

Lär hela artikeln (PDF)


Kontaktinformation

Kristina Blennow, professor
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU
kristina.blennow@slu.se, 040-41 52 30