SLU-nyhet

Akvatiska resurser etablerar sig på Campus Ultuna

Publicerad: 21 december 2021

Nu är det klart att institutionen för akvatiska resurser etablerar sig på Campus Ultuna. – Det är glädjande att vi nu kan flytta in på Campus Ultuna och finnas bland andra institutioner och nära vår fakultet. Framförallt vill vi vara där studenterna är, vilket ger en helt annan möjlighet till kontakt och dialog med studenter som är intresserade av vår verksamhet, säger Noél Holmgren, prefekt för institutionen.

– Vi behöver fortsatt finnas nära vatten i vår verksamhet. Campusetableringen och våra nära-vattenetableringar är kompletterande miljöer som kommer att stöda miljöanalys, forskning och utbildning. På campus finns förutom studenter på grund- och avancerad nivå, även doktorander, grants office och annat forskarstöd, säger Noél Holmgren.
– Inledningsvis kommer cirka 25 medarbetare flytta in, vilket inkluderar en professor, lektorer, forskare, doktorander, miljöanalysspecialister, miljöanalytiker och medarbetare från verksamhetsstödet. Det kommer också att finnas tillgång till flexibla arbetsplatser för medarbetare från övriga delar av verksamheten. Även delar av Institutionens och kustlaboratoriets ledning ingår.

Inflyttningen kommer att ske stegvis under nästa år och än är inte tidsplanen spikad fullt ut.
– Nu kommer arbetsgrupper tillsammans ta fram förslag på hur vi ska utnyttja och eventuellt anpassa våra tilltänkta lokaler. Vilka behov har vi när det gäller kontorslokaler och hur vill vi att våra laboratorier och andra resurser ska utformas?
– Vi påverkas som alla andra i samhället av pandemin och följt de rekommendationer som gällt, till exempel med möjlighet till hemarbete. Det positiva med det flexibla arbetslivet, till exempel digitala möten har vi ju varit vana vid innan pandemin och kommer att fortsätta att utveckla, säger Noél Holmgren.

 

Fakta:

Institutionen för akvatiska resurser bildades 2011, när SLU tog över verksamheten vid dåvarande Fiskeriverkets avdelning för forskning och utveckling. Institutionen är med sina omkring 200 medarbetare en av SLU:s största institutioner och bedriver i dag sin verksamhet vid tre laboratorier, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, Kustlaboratoriet i Öregrund och Sötvattenslaboratoriet i Drottningholm.


Kontaktinformation

Noél Holmgren, prefekt
Institutionen för akvatiska resurser, SLU
noel.holmgren@slu.se, 010-478 40 93