SLU-nyhet

Hallå, Annika Nordin!

Publicerad: 17 december 2021
Annika Nordin

Future Forests förra programchef Annika Nordin ser tillbaka på en spännande tid, när forskningsprogrammet Future Forest skapades för över tio år sedan och utvecklades till den plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning som den är i dag.

– Det viktigaste som Future Forests bidrog med var att skapa en arena för kunskap om skog, som var ganska ”high level”, och där man kunde separera vad som är vetenskap och kunskap och vad som är värderingar eller politik. Vad är det som de här olika agenterna samverkar eller motverkar varandra om i en samhällsdebatt om skogen? Alla de här ingredienserna finns ju i debatten om skogen som pågår i samhället och Future Forests kunde knyta ihop det på ett snyggt och professionellt sätt.

Det fanns många visioner för forskningsprogrammet i starten.

– Det fanns en slags förväntan bland vissa aktörer att Future Forests skulle lösa konflikten kring skogen. Man kan inte lösa konflikter om komplexa problem med forskning, det är nästan en lite naiv inställning, det är inte så det går till, säger Annika Nordin.

Dagens skogsdebatt

Hon tycker att dagens skogsdebatt många gånger är osaklig och snäv, även på det vetenskapliga planet.

– Folk har lärt sig att använda vetenskap, men man går in och väljer den vetenskap som passar ens egna syften. Det finns ju alltid ofta någon vetenskap som passar det som man själv står för, men man ger inte den vetenskapliga processen respekt. Man kan inte ta en pusselbit och springa runt och säga ”kolla jag har sanningen”, för då ser man inte hela pusslet, säger Annika Nordin.

I stället efterlyser hon ett vidare perspektiv, som till och med går bortom skogen.

– Även om skogen är enorm på många sätt så måste vi se ännu större än skogen. Jag tycker att debatten har fastnat i skogen, men vad är det för samhälle vi vill ha? Vilket liv är det vi vill att vi själva eller våra barn ska ha? Och våra barnbarn och alla människor som kommer efter oss? Vi sitter här med skog som våra föräldrar och förföräldrar i fler generationer tillbaka skapade. De hade en vision för framtiden på något sätt. Har vi tänkt igenom vad de generationer som kommer efter oss ska ha för skog, och har vi tänkt igenom vilket liv de ska ha möjlighet att leva? 

Praktik och vetenskap på Stora Enso

Annika Nordin är i dag anställd av Stora Enso och arbetar med bolaget strategiska investeringsportfölj. Hon försöker tolka omvärlden och hitta lösningar framåt, och öka kunskapen och kompetensen inom bolaget.

– Jag kan ju också mycket om praktiskt skogsbruk, eftersom jag är jägmästare i botten kan falla tillbaka på det. Sedan finns det förstås många andra som kan praktiskt skogsbruk bättre än jag inom Stora Enso. Jag blir en brygga mellan praktik och vetenskap, säger Annika.

Hon tycker själv att hon tack vare åren i Future Forests har fått en stor förståelse för de stora aktörerna inom skogsbruket, men även för skogsägarna och miljörörelsen.

– Jag kan förstå nästan alla aktörer, sedan kanske jag inte sympatiserar med alla lika mycket, jag har ju mina värderingar i grund och botten, säger Annika Nordin.

Från stormens öga

Som ledare av Future Forests stod hon oftast i stormens öga och var efterfrågad som föreläsare i allt från forskningsföreläsningar till riksdagshearingar. Nu är tillvaron något lugnare.

– Jag deltar inte i skogsdebatten så mycket längre, utan sitter gärna och tänker, skriver och utvecklar mina tankar vid skrivbordet. Under tiden med Future Forests var jag ju väldigt mycket ute, det ingick i mitt uppdrag som ledare, men nu tycker jag inte att det ingår. Däremot pratar jag väldigt mycket internt om skogsfrågor. Det finns väldigt många inom Stora Enso som vill veta mer om hållbart skogsbruk och biologisk mångfald, hur vi har gjort under lång tid och hur vi kan bli bättre framåt, säger Annika Nordin.

För även om hon lämnat den offentliga debatten finns ett stort engagemang för skogen fortfarande.

Att förstå aktörerna

– Jag är uppvuxen på ett lantbruk i Medelpad med mjölkkor och skog som försörjningsbas, så jag är väl i grund och botten en som sympatiserar med den lilla människans ägande och brukande av naturen. Men tack vare att jag har jobbat i Future Forests så förstår jag alla de andra aktörerna som är på banan väldigt bra och det har jag stor nytta av i det här jobbet på Stora Enso, säger Annika Nordin.

Enligt henne försöker de stora aktörerna, som skogsbolagen, vara konstruktiva i debatten och tillmötesgå både EU och andra förväntningar och krav som kommer i den nationella politiken.

– Miljöorganisationerna är man också väldigt lyhörd för och lyssnar på vad de säger. Sedan inser bolagen att man inte kommer att kunna tillmötesgå allting rent konkret för då finns det inget skogsbruk kvar, i princip, säger Annika Nordin.

Annika har kvar 20 procents anställning på SLU, främst som handledare för doktorander.

Text: Tom Juslin

Relaterade sidor:


Kontaktinformation