SLU-nyhet

Ett nytt kunskapsnav - i praktiken

Publicerad: 08 december 2021

Den omfattande SLU-rapporten om ett nationellt kunskapsnav inom företagsledning, entreprenörskap och innovation är levererad till uppdragsgivaren Jordbruksverket. Uppdraget går nu vidare in i nästa skede, målet är ett praktiskt förslag om hur ett nationellt kunskapsnav kan organiseras.

Arbetet med förstudien presenterades först på KSLA i Stockholm och bestod av ett förslag med tre möjliga nivåer.

  • Nivå 1 - den snävaste nivån som kräver mindre ekonomiska resurser, mindre tid för etablering och med rådgivningsföretag som målgrupp.
  • Nivå 2  - greppar över ett större område och en bredare målgrupp och kräver därmed mer resurser, tid och samverkan.
  • Nivå 3 - den mest omfattande nivån som tar ett helhetsgrepp om livsmedelskedjan.

Den första nivån motsvarar i princip den verksamhet som bedrivs i nuvarande SLU Kompetenscentrum företagsledning. Nivå två är en utvidgad verksamhet som med ökade resurser också kan ta på sig större och bredare uppgifter som att omfatta både företagsledning och entreprenörskap. I nivå tre omfattar verksamheten även ämnesområdet innovation och riktar sig till hela livsmedelskedjan.

Positivt mottagande

Förslaget presenterades slutligen för Jordbruksverket i slutet av november och mottogs positivt. 

- Resultatet blev att vi fick uppdraget att vidareutveckla förslaget på nivå två, en nivå som alltså omfattar både företagsledning och entreprenörskap. Det förslaget blir underlag för en fortsatt dialog, säger Per Hansson, projektledare samt verksamhetsledare för SLU Kompetenscentrum företagsledning.

Bred dialog med intressenterna

Redan i planeringsfasen stod klart att projektgruppens strategi skulle vara att sträva efter en hög grad av inkludering och öppenhet i processen. Det har inneburit att ett stort antal organisationer och individer har varit engagerade på olika sätt.

- Dialogen med intressenter har varit centralt i projektgruppens arbete. Den bredd av synpunkter som lyfts fram av intressenterna visar på behovet av ett nav som kan samla intressenter och bidra till ökad förståelse för varandras perspektiv, något som vi ser kommer vara viktigt för att tillsammans nå de önskade effekterna.

Representanter från bland annat företag, myndigheter, organisationer, banker och universitet har intervjuats och fått ge sina synpunkter på vilka behov som finns och hur den tänkta målgruppen kan se ut. Ett 40-tal personer från 30 olika organisationer har medverkat. Projektgruppen har även tagit hänsyn till de synpunkter som kom fram efter höstens workshop.