SLU-nyhet

Nu öppnar medborgarforskning.se

Publicerad: 08 december 2021
SLU-forskaren Mari Jönsson på konferens om medborgarforskning 2021. Foto.

Medborgarforskning.se är en ny nationell knutpunkt för medborgarforskning i Sverige. Här kan du lära dig mer om medborgarforskning, söka bland projekt att delta i och bidra till portalen med egna kunskaper och erfarenheter. Bakom utvecklingen står SLU, tillsammans med Göteborgs universitet och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Inom medborgarforskning (på engelska citizen science) tar forskare och frivilliga deltagare tillsammans fram ny kunskap. Ett exempel är Artportalen, som drivs av SLU, där allmänheten kan hjälpa till att samla in data om arter. Resultaten används både för forskning och för naturvård.

– På SLU har vi för närvarande ett fyrtiotal verksamheter och projekt inom medborgarforskning inom en stor bredd av områden, säger Mari Jönsson, som är engagerad i utvecklingen av medborgarforskning.se och även koordinerar SLU:s arbete med medborgarforskning.

Under onsdagen lanserades den nya portalen medborgarforskning.se i samband med en nationell konferens om medborgarforskning som SLU medverkar i.

– En viktig aspekt för SLU:s medborgarforskning är att projektägare nu kan lägga upp sina projekt på medborgarforskning.se via portalens europeiska systersida EU-Citizen.Science. På så vis kan fler upptäcka SLU:s arbete med medborgarforskning både inom Sverige och internationellt, säger Mari Jönsson.

På den svenska och den europeiska portalen finns massor av information om vad man bör tänka på om man vill starta ett medborgarforskningsprojekt. 

– Genom att utforma sitt medborgarforskningsprojekt på ett väl genomtänkt sätt så har man goda möjligheter att stimulera en öppnare forskning och kanske också ett djupare lärande och engagemang för vetenskap i samhället, säger Mari Jönsson.

Enkätundersökningar bland allmänheten som SLU låtit Kantar Sifo göra visar att både kännedomen om medborgarforskning och deltagandet i sådana projekt har ökat. Enligt preliminära resultat kände omkring 11 procent till begreppet medborgarforskning i slutet av november i år, jämfört med cirka 8 procent samma tid förra året. Av de som känner till medborgarforskning hade i år omkring 29 procent deltagit i något projekt. Förra året var motsvarande siffra var 19 procent.

Fakta:

Bakgrund om medborgarforskning.se

Medborgarforskning.se har utvecklats i samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet (VA). Syftet är att hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning på ett ansvarsfullt och hållbart sätt för att samverka med samhället. Målet är att portalen ska bli en naturlig knutpunkt och resurs för alla som är intresserade av medborgarforskning.

Utvecklingsprojektet, som gick under namnet ARCS (ARenas for cooperation through Citizen Science), har pågått under åren 2018–2021.

Projektet finansierades av Vinnova, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Från och med 2022 ansvarar Göteborgs universitet för drift och underhåll av portalen.