SLU-nyhet

Samlade sidor om nya förordningen

Publicerad: 02 december 2021
Ekologisk växthusproduktion av rosmarin.

Den 1 januari 2022 ändras en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare. Jordbruksverket har en tillfällig sida där kan du läsa om vad som gäller för ekologisk produktion från och med 2022. Där finns samlad information om vad som gäller för de olika produktionsområdena. Sidan kommer att uppdateras med mer information fram till årsskiftet. På Ekofakta.se finns också Jordbruksverkets ekobrev om de nya reglerna samlade.

Ekobreven går in i detalj inom olika områden och vad som gäller i och med den nya förordningen som träder i kraft efter årsskiftet. Det kan handla om saker som avhorning, utsäde, strömaterial och krukodling av örter där Jordbruksverket försöker svara på frågor och reda ut olika regeländringar efter svenska förhållanden. Sidan fylls på allt eftersom nya ekobrev publiceras.

Läs ekobreven på ekofakta.se: Artiklar om regeländringar inför 2022

Se Jordbruksverkets tillfälliga sida om den nya förordningen: Nya regler för ekologisk produktion 2022