SLU-nyhet

Betesskador från älg var inte mindre i vargrevir

Publicerad: 26 februari 2021
Älg, varg och tall.

Toppredatorer som stora rovdjur kan genom sin påverkan på bytesdjur, ofta växtätare, även påverka andra delar av ekosystemet. Till exempel minskat betestryck på vegetationen. Men någon sådan effekt hittade inte SLU och SkogForsk i en aktuell studie som sammanfattas i det senaste numret av Fakta Skog.

I studien undersöktes om nivån av älgbetesskador inom vargrevir i Sverige skiljde sig ifrån nivån i områden där varg saknas. Resultatet visade att betesskadorna var något högre inom än utanför vargrevir. En tänkbar förklaring till detta kan vara att vargarna väljer revir med god tillgång på älg. Eftersom Sveriges älgpopulation till största delen kontrolleras av människan genom jakt, kan det också bero på ett medvetet minskat jakttryck i områden med varg.

Läs mer i Fakta Skog - Påverkar vargen älgskadorna på tall?


Kontaktinformation